ส่งข้อความ
WUXI HAI ROLL FONE SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD.
ผลิตภัณฑ์
อ้างอิง
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
Cases
Home > Cases >
Latest Company Case About วัสดุอะไรที่ใช้สําหรับเครื่องมือการสร้างม้วน?
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
Contacts
Contacts: Mr. Sales
Contact Now
Mail Us

วัสดุอะไรที่ใช้สําหรับเครื่องมือการสร้างม้วน?

2024-05-14
 Latest company case about วัสดุอะไรที่ใช้สําหรับเครื่องมือการสร้างม้วน?

มีวัสดุหลายชนิดที่สามารถนําไปใช้ในการผลิตแบบม้วน เช่น เหล็กคาร์บอนต่ํา เหล็กไร้ขัดเหล็ก แผ่นเหล็กอ่อน อลูมิเนียม เป็นต้น

ในหมู่พวกเขา เหล็กที่มีคาร์บอนต่ําถูกใช้โดยทั่วไปสําหรับการปรับปรุงการม้วน และโลหะประเภทอื่น ๆ เหมาะสําหรับการปรับปรุงการม้วนมากกว่า